Договір публічної оферти на надання послуг

Цей договір між ПП Орієнт-Спа, надалі «Продавець» і користувачем послугами інтернет-сайту, в подальшому - «Замовник», є договором доручення на замовлення та надання послуг і визначає основні умови замовлення, придбання та надання послуг через інтернет-сайт https : //orient-spa.com.ua/
Покупець, діючи з метою придбання Товару або Послуги, приймає умови цього договору купівлі-продажу товарів / послуг (далі - Договір) на наступних умовах.

1. Визначення термінів:
1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу послуг дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.
1.2. Замовлення - рішення Замовника замовити послугу, оформлену на інтернет-сайті та / або доручення на придбання і доставку послуги.
2. Загальні положення
2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет-сайту https://orient-spa.com.ua/ будь-якій фізичній особі (далі - Покупцеві) укласти договір купівлі-продажу товарів / послуг. Зазначений договір є публічним, тобто. Е. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.
2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу послуг на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.
2.4. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов цього пропозиції (оферти).
2.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови справжнього Пропозиції (Пропоновані можливості) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мета обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.
3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ
3.1. Вартість на кожну надану Послугу вказана на сайті.
3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію з переліку наданих Послуг.
3.3. У разі зміни ціни на замовлену Послугу Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Послуги.
3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Послуги, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.
3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачену Покупцем Послугу не допускається.
3.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Послуги вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.
3.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Послуги виробляються способами, зазначеними на сайті https://orient-spa.com.ua/ ».
4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Замовлення Послуги здійснюється Покупцем через Оператора по одному з актуальних номерів телефону, зазначених на сайті.
4.2. При реєстрації на сайті Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:
4.2.1. прізвище, ім'я, по батькові, Покупця або вказаної ним особи (одержувача);
4.2.2. контактний телефон
4.2.3. email
4.3. Найменування, кількість, вартість обраної Покупцем Послуги вказуються в кошику Покупця.
4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем,
4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. цієї Оферти.
4.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.
4.7. Покупець несе відповідальність 
Dohovir publichnoyi oferty na nadannya posluh