Політика конфіденційності
1. Терміни та визначення
 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1. «Адміністрація сайту Компанії» (далі - Адміністрація сайту) »- ​​уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені Компанії, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
1.2. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься до певного або визначається на підставі такої інформації фізичній особі (суб'єкту персональних даних), в тому числі його прізвище, ім'я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, адреса, адреса електронної пошти, номер телефону , сімейне, соціальне, майнове становище, освіта, професія, доходи, інша інформація.
1.3. Обробка персональних даних - дії (операції) з персональними даними, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу), знеособлення, блокування.
1.4. Конфіденційність персональних даних - обов'язкове для дотримання призначеної відповідальної особи, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта чи іншого законного підстави.
1.5. «Користувач сайту» (далі - Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт Компанії.
1.6. Поширення персональних даних - дії, спрямовані на передачу персональних даних певному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом.
1.7. Використання персональних даних - дії (операції) з персональними даними, що здійснюються з метою прийняття рішень чи вчинення інших дій, що породжують юридичні наслідки щодо суб'єктів персональних даних або іншим чином зачіпають їх права і свободи або права і свободи інших осіб.
1.8. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.9. «IP-адреса» - унікальний мережеву адресу вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

Справжня політика конфіденційності поширюється на всю персональну інформацію, яку Компанія може отримати про Користувача під час його перебування на веб-сайті orient-spa.com.ua. Також Політика описує, як Компанія збирає, використовує та розкриває персональну інформацію, отриману через Веб-сайт.
Користувач Веб-сайту вільно, своєю волею і в своїх інтересах дає свою згоду на збір, використання і обробку Компанією його персональної інформації в рамках цієї Політики.
2. Загальні положення
2.1. Використання Користувачем сайту Компанії означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Компанії.
2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до сайту ТОВ «Атарі». Компанія не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті Компанії.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту Компанії.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту Компанії щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при оформленні заявок для придбання послуг і товарів, отримання консультації, відгуків про зроблену послугу, інформуванні про новинки, акції та анонсів послуг і товарів, що надаються і надаються Компанією.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм зворотного зв'язку або інших форм на Сайті Компанії з доменним ім'ям orient-spa.com.ua і включають в себе наступну інформацію:
Прізвище, ім'я, по батькові Користувача;
Контактний телефон Користувача;
Адреса електронної пошти (e-mail) Користувача;
Інші персональні дані.
3.3. Компанія так само здійснює збір статистичної інформації з метою оптимізації та вдосконалення веб-сайту для Користувача, а саме:
IP-адреса користувача;
Тип браузера;
Дата, час і кількість відвідувань;
Адреса сайту, з якого користувач